Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Número de compte

Les persones que desitgin participar en els processos d'estabilització de personal temporal, en aplicació d'allò previst a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen corresponent, han de realitzar el pagament al número de compte que s'indica i aportar justificant de la transferència juntament amb la sol·licitud. 

TITULAR: Ajuntament de Seròs
BIC: CAIXESBBXXX
IBAN: ES17 2100 9046 9102 0015 5905