Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Instància genèrica

La instància genèrica és un instrument a disposició de la ciutadania perquè pugui presentar una sol·licitud, sempre que no hi hagi un model normalitzat específic per al tràmit que voleu fer.

Us recordem que nombrosos tràmits disposen de la seva sol·licitud específica. En compliment de l'article 66.6 de la Llei 39/2015, del 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'ús d'aquests tràmits és obligatori. 

No emprar els tràmits establerts donarà lloc a un requeriment d'esmena per part de l'Ajuntament, amb un termini de deu dies. En cas que no s'esmeni en termini la sol·licitud s'entendrà desistida. 

Per tant, només s'utilitzarà la instància genèrica per comunicacions i sol·licituds relatives a procediments no inclosos al catàleg de tràmits i gestions disponible a la seu electrònica. Si al catàleg no hi ha el tràmit que esteu cercant, podeu utilitzar la instància genèrica mitjançant aquest enllaç.