Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tauler Electrònic

El tauler d'anuncis o edictes electrònic permet l'accés per mitjans electrònics a la informació que s'hagi de publicar o notificar mitjançant edictes o anuncis i no requereix cap mecanisme especial d'acreditació de la identitat del ciutadà.

El tauler d'anuncis o edictes electrònic disposa dels sistemes i mecanismes que garanteixen l'autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes previstos a la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Premeu aquí per accedir al tauler electrònic