Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament de Seròs amb CIF P2525400D, amb domicili a Plaça de les Escoles, 1 Seròs 25183 (Lleida).

 • Formulari de contacte: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i poder respondre. Les seves dades es conservaran fins que no es resolgui la sol·licitud, i no es comunicaran a tercers.
 • Tràmits seu electrònics: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i seran comunicades a les administracions i autoritats competents per llei. Les seves dades es conservaran d’acord amb la normativa d’arxius aplicable a la responsable.
 • Inscripcions online: les seves dades seran tractades per a realitzar la inscripció a l’activitat desitjada i poder mantenir-li informat/da dels canvis que afectin a aquestes. Les seves dades es conservaran fins a la finalització de l’activitat i sempre i quan es puguin derivar responsabilitats pel desenvolupament de la mateixa d’acord amb els terminis legals aplicables. Les seves dades no es comunicaran a tercers a excepció de es disposi sota el seu consentiment exprés es reculli a la mateixa inscripció.
 • Queixes i suggeriments: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i poder respondre. Les seves dades es conservaran fins que no es resolgui la sol·licitud, i només es comunicaran a tercers quan així ho empari les lleis.
 • Les dades personals recollides mitjançant l'enviament de comunicacions per correu electrònic seran tractades amb la finalitat d'atendre'l i resoldre la seva sol·licitud. Les seves dades es conservaran fins que siguin legítimes per a la finalitat per a la qual van ser recollides i, en tot cas, fins que es resolguin i durant el temps legalment requerit pel responsable del tractament d'aquestes dades.
 • Si són tractades en les nostres xarxes socials, d'acord amb les anteriors, aquestes s'incorporaran al Fitxer de Xarxes Socials i Responsabilitat de Màrqueting d'aquesta entitat, amb la finalitat de gestionar aquesta informació i dades obtingudes a partir de la interacció dels usuaris d'aquestes xarxes amb els perfils / pàgina de l'entitat. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui l'interès legítim que va permetre el seu tractament.

 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament. les dades s'han tractat il·lícitament,   s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • la limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades:  
  L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament,

 

 Aquestes peticions caldrà que es faci a  Plaça de les Escoles, 1 Seròs 25183 (Lleida) o a lopd@seros.cat.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.