Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les Roques de Sant Formatge

Les Roques de Sant Formatge de Seròs es troben a 2 km al sud-oest de la vila de Seròs (Lleida). És el jaciment funerari més extens de la vall inferior del Segre. En el mateix indret s’hi troba:

  1. Una necròpoli tumular del bronze final-camps d’urnes (1000-650 aC)
  2. Un poblat ibèric (segles IV-III aC)
  3. Unes trinxeres de la guerra (1938)

Les Roques de Sant Formatge de Seròs

20210316_132014.jpg

La necròpoli és el jaciment més representatiu del conjunt de les Roques de Sant Formatge. És el primer cementiri d’incineració documentat a les terres sud-occidentals catalanes. Consta de petits túmuls cobrint les urnes que contenien les cendres i l’aixovar del difunt.

Dels diferents indrets on s’han localitzat enterraments destaca el denominat camp F. És el millor conservat i amb més quantitat de sepultures. En total, n’hi ha unes 200 identificades. La majoria són de tipus circular. Tanmateix, n’hi ha cinc que són de forma rectangular i que correspondrien a la tercera i darrera fase d’utilització (750-650 aC).

El poblat ibèric està situat al punt més elevat de la zona de les Roques de Sant Formatge. És de forma el·líptica, i amb unes mesures aproximades de 25 m d’ample i 125 m de llarg. S’hi poden veure els basaments d’algunes cases i la cisterna al mig.

Hi ha importants obres de fortificació realitzades per l’exèrcit franquista, l’any 1938, que afecten molt el jaciment ibèric.

Les intervencions

  • L’any 1943, es localitza el primer jaciment per Rodrigo Pita Mercé. Es tracta del poblat ibèric a la zona de les Roques de Sant Formatge.
  • L’any 1970, s’hi realitzaren dues campanyes d’excavació dirigides per Emili Junyent, de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de la Secció d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).
  • L’any 1963, amb motiu de la construcció d’un camí, es va descobrir una necròpoli d’incineració de l’edat del bronze final. Fou excavada per Rodrigo Pita Mercé i Lluís Díez-Coronel, de la Secció d’Arqueologia de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida.
  • Els anys 2001 i 2002, el Consell Comarcal del Segrià ha portat a terme dos plans d’ocupació, dirigits per Montse Gené, per a la neteja i consolidació de les estructures.
  • L’any 2017, amb la voluntat d’adequar i fer visitable el jaciment, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya ha emprès el projecte de consolidació i restauració de la necròpolis de Roques. Els treballs han estat executats per l’empresa Iltirta Arqueologia SL entre els mesos de juliol i setembre. Han comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Seròs i del Servei d’Arqueologia de la Diputació de Lleida.

Com arribar-hi: