Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Situació i presentació

Informació general sobre el municipi.

Municipi del Segrià

Població: 1949 habitants (2018)

Extensió: 86 km2

La vila de Seròs es troba a 103 m d’altitud, a la plana de la dreta del Segre, al sector més fèrtil del terme.

S'estén pel sector sud-occidental de la comarca, ja al límit amb el Baix Cinca, a banda i banda del Segre, que travessa el territori en direcció NE-SW fins poc abans de la seva confluència amb el Cinca. El municipi té una forma de mitja lluna envoltada a ponent pels termes segrianencs de Massalcoreig i de la Granja d’Escarp (entre els quals el Segre rep les aigües del Cinca), i els termes de la comarca del Baix Cinca de Fraga (NW) i de Mequinensa (SW). A llevant limita amb els termes de Maials, Llardecans i Aitona, i a migdia amb Almatret.

El sector septentrional, a la dreta del riu, on hi ha la vila i cap de municipi de Seròs (únic nucli de població agrupada) i l’antic convent de Vinganya, és el més reduït, però també el més ric del municipi, regat per l’antiga séquia de Seròs (a l’horta vella del riu) i pel canal d’Aragó i Catalunya. El sector meridional, a l’esquerra del riu, amb les restes de la basílica del Bovalar, el despoblat d’Enviure i la zona lignitífera de la Canota, més extensa, forma part morfològicament de les plataformes garriguenques, i és accidentat per relleus estrets i allargats (Montmeneu, 494 m) i valls profundes. Dins el municipi hi ha dos espais classificats en el PEIN: l’Aiguabarreig Segre-Cinca, el Montllober i els Tossals de Montmeneu. La principal via de comunicació és la carretera C-45 de Maials a Fraga, que travessa el territori de SE a NW. En direcció contrària, creua la vila una carretera local que, provinent de la Granja d’Escarp, mena a Aitona, Soses i enllaça amb la N-IIa, l’A-2 i l’AP-2.

Seròs

Codi
252043
Comarca
Segrià
Població
1.865
Superfície
85,75
Densitat
21,8
Altitud
103

Superfície (km²)

Municipi
85,75
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
21,8
Comarca
154,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
1.003
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
862
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.865
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
285
Comarca
31.524
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.173
Comarca
144.092
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
318
Comarca
32.803
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
89
Comarca
7.057
Catalunya
256.461

Població

Municipi
1.865
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
136
Comarca
16.237
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
680
Comarca
75.856
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
157
Comarca
14.901
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
30
Comarca
2.386
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
1.003
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
149
Comarca
15.287
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
493
Comarca
68.236
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
161
Comarca
17.902
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
59
Comarca
4.671
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
862
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.236
Comarca
140.354
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
143
Comarca
24.910
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
486
Comarca
50.212
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
1.865
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.346
Comarca
170.457
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
519
Comarca
45.019
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
1.865
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
693
Comarca
83.551
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
310
Comarca
25.829
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
1.003
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
653
Comarca
86.906
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
209
Comarca
19.190
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
862
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
32
Comarca
4.244
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
4.090
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
60
Comarca
8.334
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
1.890
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
-46
Comarca
-1.034
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
1.844
Comarca
211.354
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
97,6
Comarca
99,5
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
295
Comarca
35.330
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
91,5
Comarca
84,4
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
9
Comarca
827
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
8
Comarca
765
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
17
Comarca
1.592
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
9
Comarca
981
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
10
Comarca
1.009
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
19
Comarca
1.990
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
8
Comarca
685
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
144
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
156
Comarca
22.563
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
153
Comarca
17.118
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
135
Comarca
13.290
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
84
Comarca
6.600
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
675
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
144
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
48
Comarca
4.956
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
108
Comarca
14.388
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
255
Comarca
25.785
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
81
Comarca
12.498
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
33
Comarca
1.941
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
675
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-13
Comarca
26
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-4
Comarca
-28
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-17
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
72
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
53
Comarca
2.983
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
17
Comarca
1.054
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
55
Comarca
6.254
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
72
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-1,08
Comarca
-1,86
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
1,08
Comarca
20,25
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
0,54
Comarca
18,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.647
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.420
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.425
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
897
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
207
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.854
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
4
Comarca
300
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
4
Comarca
303
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
9
Comarca
754
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
19
Comarca
1.521
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
29,7
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
34,3
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
16,8
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
19,1
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.208
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
79,5
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.144
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
56,8
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.187
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
72,3
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.204
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,8
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
810
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
96
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
906
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
702
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
1.608
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
470
Comarca
49.920
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
280
Comarca
40.910
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
750
Comarca
90.830
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
790
Comarca
96.665
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
1.645
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
7.440
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
6.225
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
175
Comarca
75.815
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
280
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
115
Comarca
2.915
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.630
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
9.790
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
205
Comarca
15.160
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
135
Comarca
16.820
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
150
Comarca
24.265
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
25.340
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.700
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
280
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
54
Comarca
7.386
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
448
Comarca
46.130
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
873,3
Comarca
1.136,18
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
196
Comarca
19.807
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
189
Comarca
20.892
Catalunya
795.474

Total

Municipi
385
Comarca
40.699
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
5
Comarca
719,6
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,1
Comarca
614,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
5,2
Comarca
689,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
26,8
Comarca
6.255,2
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
4,8
Comarca
811,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
43,8
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
17
Comarca
3.754,4
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
26,8
Comarca
5.336,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
43,8
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
674
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
277
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
951
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
70,9
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
456
Comarca
57.807
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
138
Comarca
17.127
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
78
Comarca
5.721
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
675
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
20,4
Comarca
21,2
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
33
Comarca
4.896
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
60
Comarca
9.672
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
156
Comarca
32.436
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
150
Comarca
18.576
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
252
Comarca
14.313
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
21
Comarca
759
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
675
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
65,1
Comarca
91,2
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
24.967
Comarca
3.483.464
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
13.203
Comarca
16.502
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
71,9
Comarca
89,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.210
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
41.758
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
349
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.443
Comarca
22.991
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.108
Comarca
7.172
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
4.756
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
12
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.768
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
682
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
15
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
17
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
696
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
2.217
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1.122
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
5
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
4.756
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
254
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
25
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.233
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.443
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
106.941
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
2
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
1.051
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
166
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
377
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
171
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.765
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,87
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
74,1
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
11
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
427,39
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74