Dissabte, 8 De Maig De 2021
Plaça de les Escoles, 1, Seròs - 25183 Telèfon: 973780009 Fax: 973780167
ajuntament@seros.cat

TAULELL D'ANUNCIS

02/12/2014

APROVACIÓ DEFINITIVA DIVERSES ORDENANCES MUNICIPALS


Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida el text íntegre de les Ordenances municipals aprovades definitivament.


Aprovada definitivament l'Ordenança reguladora de les obres i instal·lacions compresos en el règim de comunicació, el text íntegre ha estat publicat al BOP de Lleida núm. 228 de 27 de novembre de 2014.

Aprovades definitivament l'Ordenança d'interenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública, i l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, el text íntegre de les mateixes ha estat publicat al BOP de Lleida núm. 229 de 28 de novembre de 2014.

Aquestes Ordenances entraran en vigor transcorreguts 15 dies hàbils des de la seva publicació al BOP.


Informació addicional :


Mapa Web