Dissabte, 8 De Maig De 2021
Plaça de les Escoles, 1, Seròs - 25183 Telèfon: 973780009 Fax: 973780167
ajuntament@seros.cat

TAULELL D'ANUNCIS

19/01/2017

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR INDUSTRIAL SUD I02


En Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2017 s'ha aprovat inicialment el projecte d'urbanizació del sector industrial SUD I02, i s'exposa al públic durant un termini d'un mes per tal que pugui ser examinat per qualsevol interessat i es puguin furmular les al·legacions que s'estimin pertinents.

Podeu consultar el projecte a l'enllaç adjunt.
Informació addicional :


Mapa Web