Dissabte, 8 De Maig De 2021
Plaça de les Escoles, 1, Seròs - 25183 Telèfon: 973780009 Fax: 973780167
ajuntament@seros.cat

Ordenances

1 · 2 · 3 ...   »

Havent-se realitzat publicació per termini de 30 dies de l'aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Seròs ( BOP de Lleida núm. 87, de 08-05-2015; DOGC núm. 6869, de 12/05/2015;diari La Mañana de 06/05/2015; taulell danuncis de l

... + info

El text íntegre de la present ordenança ha estat publicat el BOP de Lleida núm. 229 de 28 de novembre de 2014, i entra en vigor transcorreguts 15 dies hàbils de la seva publicació.

... + info

Mapa Web