Dissabte, 8 De Maig De 2021
Plaça de les Escoles, 1, Seròs - 25183 Telèfon: 973780009 Fax: 973780167
ajuntament@seros.cat

Ordenances

17/06/2015

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICAHavent-se realitzat publicació per termini de 30 dies de l'aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Seròs ( BOP de Lleida núm. 87, de 08-05-2015; DOGC núm. 6869, de 12/05/2015;diari La Mañana de 06/05/2015; taulell danuncis de la corporació) sense que s'hi hagin presentat al·legacions, aquest queda automàticament aprovat definitivament.

Aquest mapa entrarà en vigor transcorreguts 15 dies des de la publicació de l'anunci d'aprovació definitiu al BOP de Lleida.


Informació addicional


Mapa Web